GS 5156+0= 5156
Mika Junnila 1357+0= 1357
Antti Toivola 1174+0= 1174
Markku Julin 1370+0= 1370
Harri Puustjärvi 1255+0= 1255
Ke-Ka-53 4662+420= 5082
Mika Yli-Rahko 1215+126= 1341
Ari Kotiranta 1224+96= 1320
Petri Eriksson 1129+114= 1243
Riku Rosenvall 1094+84= 1178
XO 4938+132= 5070
Ari Mansikkamäki 1082+132= 1214
Ari Valaranta 1236+0= 1236
Marko Tukiainen 1240+0= 1240
Antti-Pekka Lax 1380+0= 1380
Smash 4561+228= 4789
Marjaana Stenvall 1232+60= 1292
Rami Akkanen 1028+114= 1142
Pekka Taavitsainen 1051+54= 1105
Jaana Taavitsainen 1250+0= 1250
GH 4588+198= 4786
Olli Vuokila 1051+120= 1171
Markus Lahtinen 1182+42= 1224
Tero Järvinen 1172+24= 1196
Risto Partinen 1183+12= 1195
RC 4296+474= 4770
Jarmo Tuominen 1062+132= 1194
Kari Väänänen 1042+132= 1174
Jouko Muuttonen 974+144= 1118
Kalevi Estola 1218+66= 1284